Dịch vụ

Những Giá trị và Lợi ích khi sử dụng sản phẩm của PMS

Những Giá trị và Lợi ích khi sử dụng sản phẩm của PMS

Những giá trị lợi ích khi sử dụng sản phẩm của Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu (PMS) – Petrolimex : 1 Tính hợp chuẩn hợp quy  -   Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam Petrolimex, Công ty Cơ Khí Xăng Dầu chịu...

Dịch vụ đo lường kiểm định xe bồn

Dịch vụ đo lường kiểm định xe bồn

QUY TRÌNH ĐO LƯỜNG BỒN XĂNG DẦU, CÁC BƯỚC KIỂM TRA THỂ TÍCH BỒN XĂNG DẦU Quy trình đo lường bồn Xăng dầu, kiểm tra thể tích Xi téc Kiểm tra đo lường Xi téc được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương...

Cung cấp các thiết bị nhập khẩu chuyên ngành xăng dầu

Cung cấp các thiết bị nhập khẩu chuyên ngành xăng dầu

CUNG CẤP CÁC THIẾT BỊ NHẬP KHẨU CHUYÊN NGÀNH XĂNG DẦU Cung cấp các thiết bị nhập khẩu chuyên ngành xăng dầu   Nhà cung cấp độc quyền Valve Williams Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu là Đại lý phân phồi độc...

Dịch vụ kinh doanh xăng dầu chất lượng

Dịch vụ kinh doanh xăng dầu chất lượng

Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu là tổng đại lý cho tổng công ty xăng dầu Việt Nam, công ty tổ chức kinh doanh bán buôn xăng dầu, bán lẻ xăng dầu qua hệ thống các cửa hàng xăng dầu và hệ thống đại lý công ty. Cơ Khí Xăng Dầu...