Dịch vụ

Dịch vụ kinh doanh xăng dầu chất lượng

Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu là tổng đại lý cho tổng công ty xăng dầu Việt Nam, công ty tổ chức kinh doanh bán buôn xăng dầu, bán lẻ xăng dầu qua hệ thống các cửa hàng xăng dầu và hệ thống đại lý công ty.

Cơ Khí Xăng Dầu nhận xây dựng trọn gói cửa hàng xăng dầu từ thiết kế, xin giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh bán lẻ xăng dầu đến xây dựng công trình và lắp đặt các trang thiết bị hoàn chỉnh. Ngoài ra, PMS còn nhận xây dựng các công trình công nghiệp phục vụ ngành xăng dầu như bồn bể chúa lớn, trạm cấp phát nhiên liệu…

 

Nguồn http://pms.petrolimex.com.vn/