Tin tức

Kết luận về việc áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới

Thông tin báo chí về quá trình triển khai áp dụng lộ trình kiểm soát khí thải

(Ngày đưa tin: 27/03/2017)

Thông tin báo chí về quá trình triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng lộ trình kiểm soát khí thải

THÔNG TIN BÁO CHÍ

Về quá trình triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng lộ trình kiểm soát khí thải

Ngày 10/3/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 126/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải ô tô, xe máy được quy định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg. Hiện Bộ GTVT đang khẩn trương thực hiện theo nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

Liên quan đến vấn đề trên, gần đây thông tin trên một số báo chí phản ánh với những góc nhìn khác nhau. Vì vậy, Bộ GTVT thông tin như sau:

1.Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg, từ năm 2011, Bộ GTVT đã phối hợp với các cơ quan có liên quan ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn; chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật, tập huấn nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng. Trong các năm qua Bộ GTVT đã kiểm soát theo lộ trình mức phát thải của mô tô, ô tô đều đáp ứng tiêu chuẩn mức Euro 2. Từ ngày 01/01/2017 đến nay, Bộ GTVT áp dụng kiểm tra, chứng nhận, làm thủ tục đăng kiểm theo tiêu chuẩn khí thải mức Euro 4 đối với ô tô; mức Euro 3 đối với xe mô tô hai bánh theo đúng lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải quy định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg.

Việc áp dụng các tiêu chuẩn khí thải trên được các đơn vị của Bộ GTVT thực hiện theo đúng lộ trình được quy định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Từ khi triển khai lộ trình đến nay, Bộ GTVT hoan nghênh một số doanh nghiệp đã chủ động thực hiện theo đúng lộ trình khí thải đã được quy định tại Quyết định 49/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng. 2. Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 23/02/2017, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành thực hiện nghiêm Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg để bảo đảm môi trường; không vì lợi ích của một số ngành, lĩnh vực mà bỏ qua vấn đề môi trường.

Thông báo kết luận số 126/TB-VPCP ngày 10/03/2017 của Văn phòng Chính phủ cũng nêu rõ: “Giữ nguyên Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới quy định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg; Riêng đối với ô tô chạy bằng nhiên liệu diezen cho phép thực hiện đến 31/12/2017 và giao Bộ GTVT đề xuất phương án”.

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã rà soát các căn cứ pháp lý để có đề xuất phương án áp dụng đối với ô tô chạy bằng nhiên liệu diezen, đảm bảo phù hợp các quy định pháp luật. Theo đó có các trường hợp.

- Theo Điều 12 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, để sửa đổi, bổ sung một phần quyết định Quyết định 49/2011/QĐ-TTg thì cần ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung.

- Trường hợp giữ nguyên Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg và để tháo gỡ tồn tại, vướng mắc cho doanh nghiệp theo đề xuất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô VN (VAMA), giải pháp là cần có văn bản xử lý tình huống để áp dụng đối với các đối tượng cụ thể.

Với phương án này, Bộ GTVT đã dự tính khoanh vùng đối tượng, số lượng phương tiện sử dụng nhiên liệu diezen tồn đọng đến 31/3/2017 (chẳng hạn loại xe có các căn cứ pháp lý để xác định được đưa về cửa khẩu, cảng... đến hết ngày 31/3/2017) để báo cáo Thủ tướng xem xét, giải quyết. Các đối tượng khác, báo cáo Thủ tướng xem xét phương án giải quyết phù hợp thực tế. Mục tiêu là vừa giải quyết các trường hợp tồn đọng và đảm bảo từ 1/1/2018 tất cả các loại ô tô đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức Euro 4.

Về thủ tục kiểm tra chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với số lượng ô tô này, Bộ GTVT đã đề xuất cho thực hiện đến hết 31/12/2017 để doanh nghiệp có thời gian sản xuất, lắp ráp và có kế hoạch thích ứng, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

3. Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg đang có hiệu lực thực hiện (và chưa có văn bản nào sửa đổi, bổ sung). Vì vậy, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp (doanh nghiệp sản xuất lắp ráp, nhập khẩu ô tô và doanh nghiệp cung ứng xăng dầu) đều có trách nhiệm tuân thủ, thực hiện theo quyết định. Bộ GTVT đang thực hiện đúng lộ trình về kiểm soát khí thải được quy định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng. Các Bộ, ngành và doanh nghiệp đều có trách nhiệm giữ nguyên lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Đối với trường hợp phương tiện sử dụng nhiên liệu diezen, khi có phương án giải quyết cụ thể, Bộ GTVT sẽ khẩn trương triển khai, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Vì vậy, Bộ GTVT trân trọng thông tin tới các Quý cơ quan báo chí biết, nhằm tuyên truyền thông tin chuẩn xác tới cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tránh gây dư luận xã hội hiểu lầm.

Bộ Giao thông vận tải

Ngày 25 tháng 3 năm 2017

TH, BGTVT

 

http://www.vr.org.vn/tintuc/chitiettin.aspx?id_news=5049&id=TVR